Tüketici Yasası  
   
 
 
Telif Hakları
 

TuketiciYasasi.com web sitesi,
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' a ve ilgili Yönetmeliklere en kısa yoldan ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca Tüketici Yasası' ndan Notlar bölümünde de TuketiciHaklari.com web sitesinin deneyimli editörleri tarafından hazırlanan Tüketici Yasası' na ve ilgili yönetmeliklere ilişkin yorumlara ulaşabilirsiniz.

Söz konusu bilgi ve belgelerin TuketiciYasasi.com web sitesine uygun hale getirilerek yayınlanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinler alınmıştır.

TuketiciYasasi.com web sitesinin içeriğini oluşturan toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; yazı, makale ve dokümanların, grafik, logo, fotoğraf ve videoların, sitenin işleyişini sağlayan her türlü yazılımın, program kodlarının, grafık dizaynın, dış görünümün, sistem ve teknik unsurlar ile diğer fikir ve sanat ürünlerinin Mülkiyet ve mülkiyetten doğan Telif Hakları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve bunlara bağlı her türlü haklar da dahil olmak üzere yalnızca TuketiciYasasi.com web sitesine ve ortak çalışma gruplarına ait olup, yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girecek tüm “T.C. hukuk mevzuatı”, “uluslararası telif hakkı” ve “marka yasaları” ile “uluslararası sözleşmelere” bağlı olarak koruma altındadır.

Yukarıda sayılan fakat sadece bunlarla da sınırlandırılmayan unsurların TuketiciYasasi.com web sitesinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, dogrudan veya dolaylı olarak aynen yada başka bir şekilde kullanımı, ödünç alınması yada alıntı yapılması, kopyalanması, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması ve/veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır..!

TuketiciYasasi.com web sitesinden alıntı yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar;

:: “Yazılı izin almış olsalar dahi” kullandıkları materyalin TuketiciYasasi.com web sitesinde yayınlanmakta olduğunu ve bu siteden alıntı yapıldığını açık bir şekilde belirtmekle beraber TuketiciYasasi.com web sitesine link vermek zorundadır.

:: TuketiciYasasi.com web sitesinden “yazılı izin almadan” kullanılacak herhangi bir materyalin yayını sırasında, TuketiciYasasi.com web sitesine ait olduğunu belirtir bir ifade kullanılsa ve hatta TuketiciYasasi.com web sitesine link verilmiş olsa bile, bu uygulama hukuki açıdan tamamen geçersiz sayılacak ve "İzinsiz Hak İhlali" olarak değerlendirilecektir.

:: Ön görülen şartlara uygun başvurular doğrultusunda TuketiciYasasi.com web sitesine ait materyalin başka herhangi bir görsel, işitsel, basılı medyada ve/veya elektronik ortamda kullanılmasına/yayınlanmasına TuketiciYasasi.com tarafından “yazılı olarak izin verilse dahi" TuketiciYasasi.com dilediği an vermiş olduğu bütün izinleri iptal etme ve söz konusu materyalin hiçbir şekilde kullanılmamasını, devam eden ve/veya edecek olan yayınlardan çıkartılmasını isteme haklarını saklı tutar.

TuketiciYasasi.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belgeyi izinsiz ve/veya ön görülen şarlara uymaksızın kopyalayan, kullanan kişi, kurum yada kuruluşlar, her türlü telif hakları, kayıp, iddia ve suçlamalardan doğabilecek olan zararların karşılığında TuketiciYasasi.com web sitesinin, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer çalışanlarının maddi ve manevi tazminat talepleri ile birlikte diğer bütün zararlarını ve taleplerini hiçbir itirazda bulunmaksızın karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

TuketiciYasasi.com
bilgi@TuketiciYasasi.com

 
 
 
Copyright © 2009 - 2010 | Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com