Tüketici Yasası  
   
 
 
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Beşinci Kısım
Çeşitli Hükümler
 

Ödenek [Madde 29] [Değişik; 14.07.2004 - 5217/7 md]

Reklam Kurulu, Tüketici Konseyi ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ nin  faaliyetlerine ilişkin masraflar, bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair harcamalar ile en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200' ünü geçmemek şartıyla usul ve esasları Maliye Bakanlığı’ nın uygun görüşü üzerine Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’ nca tespit edilecek miktarlarda personele yapılacak ek ödemeler bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Personele (sözleşmeli personel dahil) yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. *

---------------------------------------------------------------------------------------

* Bu  fıkrada yer alan “özel ödenekten” ibaresi, “ödenekten” olarak; “bütçeye özel gelir” ibaresi, ”bütçeye gelir” olarak, 14.07.2004 tarihli ve 5217 sayılı kanunun 7. maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

.
  Önceki Madde Sonraki Madde  
 
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com