Tüketici Yasası  
   
 
 
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarih/Sayı
14.06.2003/25138
 

Amaç [Madde 1]
Bu yönetmelik ile üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle birlikte satılma zorunluluğu getirilmesi, Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.


Kapsam [Madde 2]
Bu yönetmelik 5. maddede belirtilenler dışındaki tüm sanayi malları için uygulanır.


Dayanak [Madde 3]
Bu yönetmelik, 23.02.1995 tarihli ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. maddesi ve bu kanunun 4822 sayılı kanunla değişik, 14. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.


Tanımlar [Madde 4]
Bu yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’ nı,

b) Kanun; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ u,

c) Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu; İmalatçı-üretici veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ait Türkçe bilgileri kapsayan belgeyi,

d) Mal; Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, bakanlıkça tespit ve ilan edilen Türkçe Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı, ifade eder.

e) [Ek; Resmi Gazete, 24.02.2004 - 25383; Yön, madde 1]
__[Mülga; Resmi Gazete, 31.05.2004 - 25478; Yön, madde 1]

f)
[Ek; Resmi Gazete, 24.02.2004 - 25383; Yön, madde 1]
....[Mülga; Resmi Gazete, 31.05.2004 - 25478; Yön, madde 1]


Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu
[Madde 5]
Aşağıda belirtilen mallar dışında kalan ve piyasada satışa sunulan tüm mallardan ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanımına ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen hususlara ve aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ise bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzlarıyla satılması zorunludur.

Servis istasyonlarında, fatura kapsamında değiştirilen yedek parçalar için, tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenme zorunluluğu aranmaz.

a) Her çeşit metal, pvc, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,

b) Kağıt, silgi, kalem ve benzeri kırtasiye malzemeleri,

c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,

d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,

e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,

f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,

g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,

h) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;

:: Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler,
:: Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,
:: Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
:: Temizlik maddeleri,
:: Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.

Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, cd veya disket gibi elektro-nik ortamda da hazırlanabilir.


Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler [Madde 6]
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzunda mallar ile ilgili olarak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur;

a) İmalatçı/üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,

b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler,

i) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,

j) [Mülga; 31.05.2004 - 25478 Resmi Gazete; Yön, madde 1]

k)
Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

l) [Ek; 24.02.2004 - 25383 Resmi Gazete; Yön, madde 1]
İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb),

m) [Ek; 24.02.2004 - 25383 Resmi Gazete; Yön, madde 1]
......[Mülga; 31.05.2004 - 25478 Resmi Gazete; Yön, madde 1]

n)
[Ek; 08.10.2007 - 26667 Resmi Gazete; Yön, madde 1]
Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler.

Malın teknik özelliği ve/veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret ve/veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.


Ceza [Madde 7]
Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında, kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.


Kaldırılan Hükümler [Madde 8]
21.12.2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-2001/8)” yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük [Madde 9]
Bu yönetmelik 14.06.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme [Madde 10]
Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi Ve Ticaret Bakanı yürütür.

.
  Önceki Yönetmelik Sonraki Yönetmelik  
.
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com